Blauwe Energie in volle ontwikkeling

De bekendste vormen van duurzame energie – zoals de elektriciteit die op basis van zon of wind geproduceerd wordt – bevinden zich nog in volle ontwikkeling. Maar daarnaast wordt er echter ook ijverig naar nieuwe ecologische energiebronnen gezocht. En een minder bekend voorbeeld hiervan is de zogenaamde blauwe energie.

Blauwe energie kan men in grote lijnen omschrijven als energie die in, op of boven zee- of rivierwater geproduceerd wordt. Een fraai voorbeeld hiervan zijn de drijvende windmolens op zee die door het Noord-Franse bedrijf Nénuphar ontwikkeld worden (www.nenuphar-wind.com). In diezelfde streek is echter ook het bedrijf Eel Energy (www.eel-energy.fr) uit de havenstad Boulogne-sur-Mer actief, waarbij de golfslag van zeewater in energie omgezet wordt. En gelijkaardige projecten ontmoeten we tevens in Normandie (www.ouest-normandie-energies-marines.fr) en Bretagne (www.sabella.fr).

Maar ook bij ons in Vlaanderen wordt in toenemende mate op deze blauwe energie ingezet. Een mooi voorbeeld hiervan is de “energiehaven” ofwel “energy port” van Oostende, waar nu al het plaatsen van windmolens op zee voorbereid wordt. Een belangrijke schakel binnenin deze “energy port” is het bedrijvencentrum Greenbridge (www.greenbridge.be) in de achterhaven, dat vooral onder impuls van de Gentse universiteit in het leven geroepen werd, en waar startende ondernemingen op het gebied van duurzame energie ondersteund worden. Communicatieverantwoordelijke Wouter Vanhoutte : “Dit incubatie- en innovatiecentrum op de Campus Oostende van Universiteit Gent ondersteunt hi-tech startups en spinn-offs met kantoren, kennis en diensten op maat.”

En hierbij focust Greenbridge zich vooral op jonge bedrijven die in de blauwe groei actief zijn, zeg maar de duurzame ontwikkeling van zeeën en oceanen, waarvan blauwe energie een belangrijk onderdeel is. Andere blauwe groeisectoren zijn bijvoorbeeld kustverdediging (dreiging door stijgende zeespiegel) of aquacultuur (zoals zeewierlandbouw of mosselen die in hangcultuur aan draden/koorden/kabels in volle zee gekweekt worden).

Een opvallend (West-)Vlaams bedrijf dat bij Greenbridge onderdak vond is Laminaria (www.laminaria.be). Dit bedrijf staat namelijk vrij ver op het gebied van de ontwikkeling van energie op basis van de vaak krachtige golven of baren van de zee (golfslag). Volgend jaar worden de door hen ontwikkelde energie-opwekkende toestellen in de zeer ruwe wateren nabij Schotland uitgetest. En indien deze derde en laatste testfase positief uitvalt, dan zouden hun innovatieve golfenergie-accumulatoren in de periode 2019-2020 wereldwijd gecommercialiseerd kunnen worden.

Vlakbij Greenbridge wordt momenteel een Maritiem Onderzoekscentrum gebouwd. En hierbij wordt onder meer het “Coastal and Ocean Basin” gerealiseerd. Dit bestaat uit een overdekte waterbassin, waar wind, waterstromen en golven kunstmatig opgewekt kunnen worden. Op deze manier kunnen vanaf 2020 nieuwe energie-opwekkende toestellen op schaalmodellen of waterbouwkundige constructies uitgetest worden. En het unieke aan dit testcentrum (op Europees niveau) is het feit dat die verschillende natuurkrachten hier in alle mogelijke richtingen opgewekt zullen kunnen worden (zelfs tot windsnelheden van 7 Beaufort). Verder kan ook de bodem van dit bassin indien nodig dieper gemaakt worden. Op deze manier zal de stevigheid (maar ook het functioneren) van bepaalde toestellen eerst overdekt in kleiner model uitgetest kunnen worden, waardoor de ontwikkeling van grotere modellen voor zeetesten veel beter voorbereid zal kunnen worden.

En in de nabije toekomst zal er nabij Oostende ook nog een testplatform voor hernieuwbare energie op zee gerealiseerd worden, waarbij de woeste baren deze keer in het echt getrotseerd zullen moeten worden.